Теодора Лозанова

Теодора Лозанова

Учител по Биология и ЗО

Завършила СУ” Св. Климент Охридски” Магистър – Биология, професионална квалификация „Биолог – учител по биология и химия” Притежава трета професионалноквалификационна степен Старши учител с 18 години педагогически стаж, преподавател V – Х клас по Човекът и природата и Биология и здравно образование. Подготвени от Лозанова ученици в 7ми клас са постигали успехи на областно и национално ниво на олимпиади по биология.

За мен

  • Контакти

    Email: teodora_lozanova@innovationcenter.bg

Свържете се с мен

Ние от Образователен център Innovation се опитваме да въведем новите технологии в образователния процес. Мотивирани и водени от любовта за знания, ние искаме да предложим най-достъпното образование за учениците. Виждаме и знаем, че в училищната система има дотатъчно много дупки, които ние се опитваме да запълним. С ваша помощ можем да променим начинът, по който хората гледат на образованието.