Как се кандидатства в медицински университет София / МУ София - Прием - Блог - ОЦ Иновейшън

Как се кандидатства в медицински университет София / МУ София - Прием

Как да кандидатствам медицина, фармация, дентална медицина в Мединциски Университет София?

Взели Сте решение да кандидатствате медицина, фармация или дентална медицина, но не знаете какво предстои от този момент до приема Ви? В такъв случай, тази статия е точно за Вас! Тук ще намерите информация за учебното заведение, формата на кандидатстудентските изпити, както и оптималния за Вас начин на подготовка чрез курсове

За Медицински Университет София

Медицинският университет в София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. В учебното заведение се обучават над 9000 студенти и се гордее с много свои именити възпитаници, сред които лекари в Оксфорд, Лондон, Северния полюс, както и притежател на медицински “Оскар”.

 

 

Формат на кандидатстудентския изпит

Кандидатстудентският изпит се състои от изпит по биология и изпит по химия. 

Изпититът по биология представлява: МОДУЛ 1 с продължителност 90 минути, който да включва: 20 тестови задачи с един верен отговор или комбинация от повече от един верен отговор.
– 2 или 3 отворени въпроса (в зависимост от необходимото време за отговор), които изискват графично представяне на биологични структури или процеси чрез схеми, модели и символи;
МОДУЛ 2 с продължителност 150 минути, който да включва:
– 20 въпроса с отворен отговор, прецизно дефинирани така, че да изискват кратък и еднозначен отговор (една дума, няколко думи или едно изречение).
– Четири отворени въпроса, които изискват разширен отговор.

Изпитът по химия се състои от 40 тестови въпроса, 8 отворени въпроса и 2 логически задачи, включени в сборника със задачи по химия за кандидат-студенти, издаден от МУ. Лотарийно биват изтеглени 1 задча от раздел органична химия и 1 задача от раздел неорганична химия. 

И двата изпита се оценяват от двама проверители и се взима средна аритметична оценка от 4те задачи, като при разлика в крайните оценки, по-голяма от 0,50, работата се проверява от арбитър.

Продължителността на всеки изпит е 4 астрономически часа.

При явяване на предваритена сесия и на редовна сесия се взима по-високата оценка при балообразуването.

3 х химия(изпит) + 3 х биология(изпит) + ДЗИ по БЕЛ

= максимален бал 42

 

Подготовка за изпитите

Подготовката в училище достатъчна ли е, за да кандидатсвам успешно? Подготовката в училище стига само да придобиете обща култура и общи знания по химия и биология. Ако решите да кандидатствате за една от трите специалности, трябва да имате предвид, че всеки един университет има собствен формат, който покрива и точно определен материал. Точно тук идваме на помощ ние. След персонална консултация с всеки един ученик нашите учители знаят точно на какво да наблегнат и върху кои формати да работят с учениците, за да бъдат възможно най-подготвени и спокойни по време на изпитите.

КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

Кога е правилното време да започне подготовката ми?

На този въпрос точен отговор няма как да дадем, но, като един образователен център, който е специализиран в подготовката на кандидат-студенти, препоръчваме подготовката да започне 2 години преди кандидатстването. Разбира се, всичко зависи от нагласата на човека и времето, което е готов да инвестира в подготовката. В някои случаи и 1 година е достатъчна, но недейте да рискувате - колкото повече, толкова повече, както е казал Мечо Пух.

Направи запитване
Свържете се с нас

Ако не намирате отговор на въпроса си, ние сме на разположение!