Как се кандидатства в Софийски университет - медицина - Блог - ОЦ Иновейшън

Как се кандидатства в Софийски университет - медицина

Взели Сте решение да кандидатствате медицина или фармация, но не знаете какво предстои от този момент до приема Ви? В такъв случай, тази статия е точно за Вас! Тук ще намерите информация за учебното заведение, формата на кандидатстудентските изпити, както и оптималния за Вас начин на подготовка чрез курсове.

За Софийски Университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-старото и най-голямо висше училище в България. Според световната класация на университетите към 2014 г. заема 826-о място в света и 341-во в цяла Европа.

Медицинският факултет съществува в структурата на Софийски университет между 1917-1950г., когато се отделя, за да бъде създаден днешния Медицински Университет в София. През 2003 той бива възстановен, а през 2006 е дадено начало на проекта за откриване на факултета като част от СУ “Св. Климент Охридски”. Фармация се преподава във факултета по Химия и Фармация, който датира като самостоятелно звено от 1962г. 

Формат на кандидатстудентския изпит

Кандидатстудентски изпит: Медицина

За участие в класирането за прием Медицина са нужни успешно положени кандидатстудентски изпити по химия и биология (резултати, различни от 2.00). 

Изпитът по химия се състои от кратък тест на материал от учебниците до 10ти клас, 4 логически задачи (две от раздел органична химия и две от раздел неорганична химия), както и 5 отворени въпроса (компонент 2 от изпита) (избрани на лотариен принцип), на които кандидат-студентът трябва да има оценка ДА. 

Изпитът по биология представлява тест от 60 въпроса на материала от 8ми до 10ти клас и кратки, точни и изчерпателни отговори на 4 въпроса от учебния материал, които могат да съдържат освен отворен отговор и означаване на схема, попълване на таблица и др

При оценка 2.00 на който и да е от двата изпита, кандидат-студентът не участва в класиранията за прием. Балът се образува по следната формула: 

3 х химия(изпит) + 3 х биология(изпит) + ДЗИ по БЕЛ

= максимален бал 42

Кандидатстудентски изпит: Фармация

За участие в класирането за прием Фармация са нужни успешно положени кандидатстудентски изпити по химия и биология (резултати, различни от 2.00). Изпитът по химия се състои от тест на материала до 10ти клас и 4 логически задачи. Изпитът по биология се състои от тест на материала до 10ти клас. Балът се изчислява по същата формула.

При явяване на предваритена сесия и на редовна сесия се взима по-високата оценка при балообразуването.

Подготовка за изпитите

Подготовката в училище достатъчна ли е, за да кандидатствам успешно? 

Подготовката в училище стига само да придобиете обща култура и общи знания по химия и биология. За максимални резултати препоръчваме посещението на курсове по химия и биология, специализирани в подготовката за кандидатстудентския изпит. Такива кандидатстудентски курсове се предлагат както в Медицинския университет, Софийски Университет и други учебни заведения,така и в частни школи като нашата. Опитът и времето обаче са показали, че университетските занятия не са предпоставка към същия отличен успех, какъвто наблюдаваме в нашата школа, затова и силно препоръчваме да се запознаете с нашите кандидатстудентски курсове по химия и биология и след безплатна консултация с нашите специалисти да изберете най-подходящия вариант на подготовка за Вас.

Кога е правилното време да започне подготовката ми?

На този въпрос точен отговор няма как да дадем, но, като един образователен център, който е специализиран в подготовката на кандидат-студенти, препоръчваме подготовката да започне 2 години преди кандидатстването. Разбира се, всичко зависи от нагласата на човека и времето, което е готов да инвестира в подготовката. Дори една година усилена подготовка може да бъде достатъчна, но това ще значи човекът да пожертва някоя друга част от своето ежедневие. Всичко това е въпрос на личен избор и предпочитания и ние винаги ще подкрепим Вашето решение.

Документи, нужни за участие в класирането:

При възможност от страна на кандидат-студента, той/тя следва да си направи онлайн регистрация в портала на университета, където да бъдат подадени следните документи. Участие в класирането е възможно единствено с успешна регистрация (при невъзможност да бъдат подадени документите по електронен път, се свържете с Ректората или отидете в сектор “Прием на студенти”)

1.   Документ за самоличност;

2.  Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование;

3.  Квитанция за платена такса за участие в класирането;

Участници на национални кръгове от олимпиади следва да се обърнат към МОН или Декана на съответния факултет за прием във висшето учебно заведение.

Направи запитване
Свържете се с нас

Ако не намирате отговор на въпроса си, ние сме на разположение!