Ускорен курс по БЕЛ за Матура

Подготвителен курс за матура по БЕЛ след 12 клас

Обучението се извършва по програмата на МОН за държавния зрелостен изпит.

Съдържанието Курсът покрива задължителната програма по български език и литература за 11. и 12. клас в областите и темите, които отговарят на държавните образователни стандарти на МОН за полагане на зрелостен изпит. Цели на обучението

 • 1. Овладяване на езиковите норми на българския книжовен език – правописна, пунктуационна, граматична и лексикална.
 • 2. Запознаване с формата на ДЗИ по БЕЛ.
 • 3. Овладяване на умения за решаване на тестовите задачи и отработване формата на всеки компонент от изпита.
 • 4. Развиване на умения за писане на есе и/или интерпретативно съчинение.
 • 5. Развиване на умения за анализ на художествени текстове.

Организация на курсовете

Формират се групи от 6 до 8 ученици. Продължителност – 90 учебни часа (6 учебни часа на седмица, общо 15 седмици).

Какво Казват учениците ни?

Индивидуално отношение към всеки ученик

Запиши се сега!

ЗАПИШИ СЕ

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
УЧИТЕЛИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ
Две или повече пробни матури по БЕЛ
Най-актуалните формати за матура

Нашите постижения

Доволни ученици
Приети ученици на първо желание
Учеинци с над 5.50 среден резултат
Доволни родители

Нашите цени

3 x 300 лв
 • 1. Безплатни материали !
 • 2. 5.60 среден резултат !
 • 3. 2 пробни изпита !
 • 4. Групи от 6 до 8 ученици.
 • 5. 90 учебни часа
2 x 420 лв
 • 1. Безплатни материали !
 • 2. 5.60 среден резултат !
 • 3. 2 пробни изпита !
 • 4. Групи от 6 до 8 ученици.
 • 5. 90 учебни часа
1 x 799 лв
 • 1. Безплатни материали !
 • 2. 5.60 среден резултат !
 • 3. 2 пробни изпита !
 • 4. Групи от 6 до 8 ученици.
 • 5. 90 учебни часа