Как да кандидатствам Медицина или Фармация в МУ - Плевен? - Блог - ОЦ Иновейшън

Как да кандидатствам Медицина или Фармация в МУ - Плевен?

Взели Сте решение да кандидатствате медицина или фармация, но не знаете какво предстои от този момент до приема Ви? В такъв случай, тази статия е точно за Вас! Тук ще намерите информация за учебното заведение, формата на кандидатстудентските изпити, както и оптималния за Вас начин на подготовка чрез курсове.

За Медицински Университет-Плевен

История на университета

Създаден е през 1974 г. с името Висш медицински институт в структурата на обединената Медицинска академия. През 1990 г. се отделя като самостоятелно учебно заведение, а със заповед на Народното събрание се преименува на Медицински университет. Университетът разполага с първия на Балканите Учебен експериментален център по ендоскопска хирургия.

Формат на кандидатстудентския изпит

Кандидатстудентският изпит се състои от изпит по биология и изпит по химия.

Изпитът по химия представлява тест от 40 въпроса на материал от 8 до 10 клас, както и 4 логически задачи (2 от раздел органична химия и 2 от раздел обща и неорганична химия). За решаване на теста, кандидат-студентите разполагат с 80 минути, а останалото време е насочена за разписване и решаване на логическите задачи.

Изпитът по биология е писмен с продължителност 4 часа. Представлява тест с въпроси с различна трудност от различни типове, върху материала по биология от 8, 9 и 10 клас на средното училище. Първият тип задачи са 4 твърдения, от които едно е вярно. Втората група въпроси имат по 4 отговора, означени с 1, 2, 3, 4, като отговарящият трябва да избере комбинация от верни отговори. Трета група се състои от разнородни по вид въпроси, например отбелязване на термини върху фигура, обяснение на термини и др. Времето за работа е 4 часа.

Образуване на бала:

За балообразуването се взима сборът на оценките по химия и биология от ДЗИ или Диплома (при липса на положен ДЗИ), както и удвоените оценки от конкурсните изпити по химия и биология. Минималният бал за участие в класирането е 24, а максималният е 36. При неуспешно положен конкурсен изпит (2.00), кандидат-студентът не участва в класирането. В случай, че има оценки от предварителен и редовен конкурсен изпит, в балообразуването участва по-високата оценка.

Подготовка за изпитите

Подготовката в училище достатъчна ли е, за да кандидатсвам успешно? 

Подготовката в училище поставя една начална основа от знания, която не е достатъчна за задоволително представяне на изпитите. За максимални резултати препоръчваме посещението на курсове по химия и биология. Такива кандидатстудентски курсове се предлагат в Медицинския университет, Софийски Университет и частни школи като нашата. Опитът и времето, обаче, са показали, че методиката на преподаване в университетските курсове не предпоставя към същия отличен успех, какъвто наблюдаваме в нашата школа, затова и силно препоръчваме да се запознаете с нашите кандидатстудентски курсове по химия и биология, и след безплатна консултация с нашите специалисти да изберете най-подходящия вариант на подготовка за Вас.

Кога е правилното време да започне подготовката ми?

На този въпрос точен отговор няма как да дадем, но, като един образователен център, който е специализиран в подготовката на кандидат-студенти, препоръчваме подготовката да започне 2 години преди кандидатстването.  Разбира се, всичко зависи от нагласата на човека и времето, което е готов да инвестира в подготовката. Дори една година усилена подготовка може да бъде достатъчна, но това ще значи човекът да пожертва някоя друга част от своето ежедневие. Работата по време на нашите кандидат-студентски курсове е показала, че, с достатъчно усилия, резултатите ще са налице. Всичко това е въпрос на личен избор и предпочитания и ние винаги ще подкрепим Вашето решение.

Документи, нужни за участие в класирането:

За предварителната сесия: 

  1. Заявление до Ректора на МУ–Плевен по образец; 
  2. Документ за внесена такса за участие в конкурса или документ за освобождаване от такса, по силата на чл. 7. ал.2 от настоящия Правилник. 

За редовната сесия: 

  1. Заявление до Ректора на МУ–Плевен по образец; 
  2. Копие и оригинал на диплома за средно образование. След сверяване на оригинала с копието, оригиналът се връща на кандидата. Ако в дипломата няма изчислен общ успех, се представя служебна бележка от средното училище, издало дипломата; 
  3. Документ за внесена такса за участие в конкурса или документ за освобождаване от такса, по силата на чл. 7. ал.2 от настоящия Правилник; 
  4. Декларация за идентичност на имената, ако в документа за самоличност и дипломата за средно образование има различие.

Направи запитване
Свържете се с нас

Ако не намирате отговор на въпроса си, ние сме на разположение!