Как да кандидатствам Медицина, Фармация или Дентална медицина в МУ Варна? - Блог - ОЦ Иновейшън

Как да кандидатствам Медицина, Фармация или Дентална медицина в МУ Варна?

Взели Сте решение да кандидатствате медицина, фармация или дентална медицина, но не знаете какво предстои от този момент до приема Ви? В такъв случай, тази статия е точно за Вас! Тук ще намерите информация за учебното заведение, формата на кандидатстудентските изпити, както и оптималния за Вас начин на подготовка чрез курсове.

За Медицински Университет-Варна

История на университета

За рождена дата на МУ-Варна се счита 1 октомври 1961г. Това е първият учебен ден на първото висше учебно заведение по медицина в Североизточна България, под името Висш медицински институт. През 1995г. институтът приема съвременното си име, а от 2004г. е член на Асоциацията на европейските университети (EUA). Всички лекари абсолвенти след 2006г. получават европейско приложение към дипломите си, валидно за реализацията им в страните членки на ЕС. Факултетът по дентална медицина е основан на 15 март 2006г. (7 катедри), а 2 години по-късно, на 16 октомври 2008г., е основан факултетът по фармация.

Формат на кандидатстудентския изпит

Кандидатстудентският изпит се състои от изпит по биология и изпит по химия.

Изпитът по биология се състои от комбинация от тестови въпроси, които имат различен вид и трудност. Въпросите са съобразени с учебния материал, изучаван в училище между 8 и 10 клас. 

Изпитът по химия представлява тест и решаване на две логически задачи. Задачите са от „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия”, издание на МУ-Варна. Едната задача е от раздел “Неорганична химия”, другата от раздел “Органична химия”. Тестът съдържа въпроси от друго помагало, издавано от МУ-Варна, ориентирано към тестови задачи, като въпросите са от два типа - един верен отговор измежду няколко посочени и кратък отговор на въпрос. Продължителността на всеки изпит е 4 астрономически часа.

Образуване на бала:

Балът за класиране по гореизброените специалности се образува като сбор от оценките (от ДЗИ или Диплома) по предмети биология и химия плюс удвоените оценки от конкурсните изпити. При явяване на предварителна и редовна конкурсна сесия, в балообразуването влиза по-високата оценка. Максималният бал е 36, минималният бал за участие в класирането е 24. При неуспешно положен конкурсен изпит по който и да е от двата предмета (оценка 2.00), кандидат-студентът няма право да участва в класиранията за прием.

Подготовка за изпитите

Подготовката в училище достатъчна ли е, за да кандидатсвам успешно? 

Училищната подготовка не дава достатъчно знания на кандидатстудентите, както по самите предмети, така и за същността на изпитите и напрежението, съпътстващо ги. В този ред на мисли, оптималният начин подготовка представлява посещението на кандидатстудентски курсове по предметите химия и биология. Такива курсове се предлагат както в големите университети с преподаване на специалности Медицина, Фармация и Дентална медицина, така и в частни школи като нашата. Опитът, обаче, е показал, че университетските занятия не предпоставят към отличния успех, какъвто наблюдаваме като резултат от нашата работа. По тази причина, силно препоръчваме да се запознаете с нашите кандидатстудентски курсове по химия и биология, и след безплатна консултация с нашите специалисти да изберете най-подходящия вариант на подготовка за Вас.

Кога е правилното време да започне подготовката ми?

Отговорът на този въпрос зависи от самия кандидат-студент. Нашите специалисти забелязват един по-балансиран процес на подготовка, когато тя трае две години. Материалът е разделен, а учениците не са задължени да оставят всичко останало на заден план и въпреки това имат достатъчно опит и знания да се представят на отлично ниво. При продължителност на курсовете от една година интензивността на занятията е двойно по-голяма, едновременно с нея и напрежението, поставено от малкия интервал между началото на подготовката и предварителната сесия през пролетта. Разбира се, не малко са случаите в които отдадеността е компенсирала всичко това и когато има желание, има и начин. Изборът е изцяло Ваш, а ние ще го подкрепим и ще работим редом с Вас за постигане на целите Ви.

Документи, нужни за кандидатстване:

  1. Комплект документи за кандидатстване - заявление; състезателен картон; декларация за заболявания, които не позволяват обучение в определена специалност
  2. Оригинал на лична карта
  3. Оригинал на диплома за завършено средно образование
  4. Документ за платена такса
  5. Други документи, в случай, че се изискват (акт за раждане; смъртен акт; решение от ТЕЛК и др.)

Направи запитване
Свържете се с нас

Ако не намирате отговор на въпроса си, ние сме на разположение!