Подготвителен курс по Математика за ученици в 7 клас

Подготвителен курс по Математика за ученици в 7 клас

Подготвителен курс по Математика ученици в 7 клас

Системата от задачи по математика в модула за национално външно оценяване се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебната програма за VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Всички материали за курса ще бъдат предоставени от ОЦ Innovation


Модерно обучение Осигурени материали

Преподавател с над 30 години опит

Достъпни цени