Подготвителен курс по Математика за ученици в 10 клас

Подготвителен курс по Математика за ученици в 10 клас

Подготвителен курс по Математика за ученици в 10 клас

Новата матура в 10 клас по математика притеснява всички, но затова ние сме тук. Ще бъде предизвикателство за нас, но ще е едно от многото, с които ще се справим. Целогодишният курс по математика ще осигури достатъчно знания на нашите ученици и ще им помогне да затвърдят знанията си. Работата в малки групи е изключително ценна за нас, затова се стремим групите да не надвишават 8 ученици.


Модерно обучение Осигурени материали

Преподавател с над 30 години опит

Достъпни цени