Подготвителен курс по Български език и литература за ученици в 7 клас

Подготвителен курс по Български език и литература за ученици в 7 клас

Подготвителен курс по Български език и литература за ученици в 7 клас

Подготовката на ученици за кандидатстване след 7. клас е предизвикателство. Ние знаем колко труден е изпитът и колко сериозни са изискванията към децата. Нашият опит показва, че спокойната атмосфера по време на занятията и толерантното отношение на преподавателите към кандидат-гимназистите е гаранция за максимални резултати. През новата учебна година в курсовете за 7. клас по математика и български език и литература (БЕЛ) сме предвидили голям брой часове, което спокойно ще ни позволи да предадем и упражним необходимите знания. Нашата подготовка за кандидатстване след 7. клас е целогодишна и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, който е и основата, над която надграждаме знанията от 7. клас, необходими за отлично представяне на националното външно оценяване и конкурсните изпити. Предимства на целогодишните курсове са: значителен хорариум часове за работа в клас и достатъчно време за самоподготовка;


Модерно обучение Осигурени материали

Преподавател с над 30 години опит

Достъпни цени