КУРСОВЕ ЗА МАТУРА

КУРСОВЕ ЗА МАТУРА

course bulgarian

Подготвителен курс по Български език за матура в 7ми клас

 • Цена : 799 лв

 • 4.50

Матурата по български език и литература е задължителна за всички, завършващи средно образование. Нейното успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

Виж повече

featured project

Подготвителен курс по Математика за матура в 7ми клас

 • Цена : 799 лв

 • 4.50

Матурата по математика е задължителна за всички, завършващи средно образование. Нейното успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

Виж повече

course bulgarian

Подготвителен курс по Български език за матура в 10 ти клас

 • Цена : 899 лв

 • 4.50

Матурата по български език и литература е задължителна за всички, завършващи средно образование. Нейното успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

Виж повече
course mathematics

Подготвителен курс по Математика за матура в 10 ти клас

 • Цена : 899 лв

 • 4.50

Матурата по математика е задължителна за всички, завършващи средно образование. Нейното успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

Виж повече
featured project

Подготвителен курс по Български език и литература за матура в 12 ти клас

 • Цена : 999 лв

 • 4.50

Матурата по математика е задължителна за всички, завършващи средно образование. Нейното успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

Виж повече
featured project

Подготвителен курс по Математика за матура в 12 ти клас

 • Цена : 999 лв

 • 4.50

Матурата по математика е задължителна за всички, завършващи средно образование. Нейното успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

Виж повече