Валя Крумова

Валя Крумова

Учител по Химия

Валя Крумова е преподавател по български език и литература в 166 СУ „Васил Левски“ – София. Завършва специалност Българска филология във Факултета по славянски филологии на Софийския университет. През 2010 г. защитава магистърска теза по руска литература. Следващата година е зачислена като редовен докторант в същия факултет по професионално направление 2.1. Филология. Към момента е докторант, отчислен с право на защита. С подготовка на ученици за НВО след 7. клас се занимава от седем години.

За мен

  • Опит

    Преподавател по БЕЛ в 166 СУ

    Подогтвя ученици за матура вече повече от 7 години!

  • Контакти

    Email: [email protected]

Свържете се с мен

Ние от Образователен център Innovation се опитваме да въведем новите технологии в образователния процес. Мотивирани и водени от любовта за знания, ние искаме да предложим най-достъпното образование за учениците. Виждаме и знаем, че в училищната система има дотатъчно много дупки, които ние се опитваме да запълним. С ваша помощ можем да променим начинът, по който хората гледат на образованието.