Курс по Биология за Матура

Курс по Биология за Матура

Курс по Биология за Матура

В Курсът по биология се работи в малки групи от между 8 и 10 човека. Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения и учебните програми по биология и здравно образование за задължителна и профилирана подготовка от ІХ до ХІІ клас. Програмата включва подробно представяне на учебното съдържание по биология и здравно образование – 8, 9 и 10 клас чрез:

 1. логическо и пълно изложение на темата по определен алгоритъм;
 2. дефиниране на основните понятия, включени в дадената тема;
 3. илюстриране с примери на химичните понятия;
 4. изработване и разчитане на схеми, схематични рисунки, таблици, графики, свързани с учебния материал;
 5. Знанията и уменията в програмата проверяват познавателните постижения на различни равнища /категории умствени дейности/: възпроизвеждане /репродукция/, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка .

Модерно обучение

Преподавател с над 30 години опит

Достъпни цени

Какво Казват учениците ни?

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
УЧИТЕЛИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ
Две или повече пробни матури по БЕЛ
Най-актуалните формати за матура

Нашите постижения

Доволни ученици
Приети ученици на първо желание
Учеинци с над 5.50 среден резултат
Доволни родители

Нашите цени

2 x 350 лв
 • 1. Безплатни материали !
 • 2. 5.60 среден резултат !
 • 3. 2 пробни матури !
 • 4. Групи от 6 до 8 ученици.
 • 5. 90 учебни часа
1 x 699 лв
 • 1. Безплатни материали !
 • 2. 5.60 среден резултат !
 • 3. 2 пробни матури !
 • 4. Групи от 6 до 8 ученици.
 • 5. 90 учебни часа