Кандидатстудетнски курс по ХИМИЯ

Кандидатстудетнски курс по ХИМИЯ

Аз все още съм в страхопочитание от щастие, спомняйки си дъждовния августовски ден, когато химията влезе в моя живот. - Алън Брадли

Химията е сложен предмет, който включва много връзки между различните химични раздели. Ако имате пропуски в някой от тях, ще имате проблеми със справянето с изпита и решаването на задачите по Химия. Щом сте избрали да кандидатствате с Химия, вече знаете, че минималните балове за прием са високи, поради което трябва да отделите сериозно внимание върху учебния процес. Курсовете по Химия включват кратък преговор на теоретичните изпитни въпроси, а основната част на курсовете по химия акцентира върху трудните задачи по химия.

Какво влючва програмата

В Кандидатстудентския курс по химия се работи в малки групи. Програмата включва учебното съдържание по неорганична и органична химия, изучавано в средното общообразователно училище. Тематиката и степента на трудност са съобразени преди всичко с изискванията за държавния зрелостен изпит и изпитните програми и изисквания на вузовете в страната. Програмата включва подробно представяне на учебното съдържание по химия и опазване на околната среда -7, 8, 9 и 10 клас чрез:

  1. логическо и пълно изложение на темата по определен алгоритъм;
  2. дефиниране на основните понятия, включени в дадената тема;
  3. илюстриране с примери на химичните понятия;
  4. изработване и разчитане на схеми, схематични рисунки, таблици, графики, свързани с учебния материал;
  5. Знанията и уменията в програмата проверяват познавателните постижения на различни равнища /категории умствени дейности/: възпроизвеждане /репродукция/, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка .

Модерно обучение

Преподавател с над 30 години опит

Достъпни цени