Как да кандидатствам Медицина в Университет МУ - Бургас? - Блог - ОЦ Иновейшън

Как да кандидатствам Медицина в Университет МУ - Бургас?

Взели Сте решение да кандидатствате медицина, но не знаете какво предстои от този момент до приема Ви? В такъв случай, тази статия е точно за Вас! Тук ще намерите информация за учебното заведение, формата на кандидатстудентските изпити, както и оптималния за Вас начин на подготовка чрез курсове.

За университета

История на университета

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомври 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно, институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон. През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен.Златаров”. На 10.05.2019 г. Народното събрание на Република България приема решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” на специалност „Медицина”.

Формат на кандидатстудентския изпит

Кандидатстудентският изпит се състои от изпит по биология и изпит по химия.

Изпитът по биология представлява комбинация от три теми, лотарийно изтеглена в началото на изпита. Комбинацията съдържа по една тема от конспектите от 8. клас, 9. клас и 10. клас. От кандидат-студента се очаква да може да развие темите изчерпателно, да борави свободно с термини и понятия и да покаже богата езикова култура.

Изпитът по химия е под формата на четири логически задачи за решаване, всяка с различна трудност и обект на материала, изучен в училище между 8. и 10. клас. Две от задачите са от областта на неорганичната химия, докато другите две са от раздел Органична химия. Продължителността и на двата изпита е 4 часа.

Образуване на бала

В балообразуването влизат оценките по химия и биология от ДЗИ или Диплома (при липса на издържано ДЗИ), както и удвоените оценки от конкурсните изпити по химия и биология. При явяване на предварителна и редовна сесия, в бала участва по-високата оценка, независимо на коя сесия е постигната. При неуспешно положен конкурсен изпит по един от двата предмета, кандидат-студентът няма право да участва в класирането. Минималният бал за участие е 24, а максималният - 36.

 

Подготовка за изпитите

Подготовката в училище достатъчна ли е, за да кандидатсвам успешно? 

Училищната подготовка представлява повърхностно запознаване с материала и е абсолютно недостатъчна за явяване на кандидатстудентски изпит. За запознаване с вида на задачите и тренировка за спряването с тях е нужно посещението на кандидатстудентски курсове по химия и биология. Такива курсове се предлагат в университетите с преподаване на Медицина (или със съществуващ Медицински, Фармацевтичен или Стоматологичен факултет), както и в частни школи като нашата. Времето, обаче, е показало, че университетските занятия не предразполагат към същите отлични резултати, каквито наблюдаваме в нашата школа. Затова силно препоръчваме да се запознаете с програмата ни на обучение на кандидат-студенти по химия и биология.

 

Кога е правилното време да започне подготовката ми?

На този въпрос точен отговор няма как да дадем, но, като един образователен център, който е специализиран в подготовката на кандидат-студенти, препоръчваме подготовката да започне 2 години преди кандидатстването. Разбира се, всичко зависи от нагласата на човека и времето, което е готов да инвестира в подготовката. Дори една година усилена подготовка може да бъде достатъчна, но това ще значи човекът да пожертва някоя друга част от своето ежедневие. Всичко това е въпрос на личен избор и предпочитания и ние винаги ще подкрепим Вашето решение.

Документи, нужни за кандидатстването:

  1. Документ за самоличност;
  2. Заявление до Ректора (по образец);
  3. Оригинал и копие на документа за завършено средно образование;
  4. Състезателен картон (по образец);
  5. Декларация на кандидат-студента, че е информиран за    заболяванията, противопоказни за обучение по желаната от него специалност. 

Направи запитване
Свържете се с нас

Ако не намирате отговор на въпроса си, ние сме на разположение!